محتویات سبد خرید : ۰ مورد   |   ورود به سیستم   |   عضویت   |   صفحه اصلی   |   پنج شنبه ، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
تعرفه تبلیغات در سایت | English Version
  صفحه اصلی      تعرفه تبلیغات در سایت رفاه
عنوان جایگاه نوع اندازه تعداد یک ماهه سه ماهه شش ماهه
A A1 اتفاقی 148 x 200 px ۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
B B1 اتفاقی 148 x 220 px ۵ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
E E1 اتفاقی 496 x 224 px ۵ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
C C1 ثایت 716 x 88 px ۱ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
G G1-G7 ثابت 151 x 113 px ۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عنوان جایگاه نوع اندازه تعداد یک ماهه سه ماهه شش ماهه
A A2 اتفاقی 148 x 200 px ۳ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
G G1-G7 ثابت 151 x 113 px ۱ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
I I1 - I12 ثابت 109 x 108 px ۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
H H2 اتفاقی 200 x 575 px ۳ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عنوان جایگاه نوع اندازه تعداد یک ماهه سه ماهه شش ماهه
K K3 اتفاقی 200 x 430 px ۳ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
صفحه اصلی | مدیران | تماس با ما